วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

ความฝันที่เป็นจริง

อนาคตที่ใฝ่ฝัน ทุกคนฝันอยากเป็นตำรวจ หมอหรืออาชีพอื่นๆ
เพราะฉะนั้นถ้าอยากทำฝันของเราให้เป็นจริงเราก็ต้องพยายาม
ที่จะทำฝันของเราให้เป็นจริงให้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น